Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 52 человека

ДЗЕЛАВАЯ ГУЛЬНЯ З ПЕДАГОГАМI

Дата: 20 марта 2017 в 14:18
Автор: Качко Е. С.

ДЗЕЛАВАЯ ГУЛЬНЯ З ПЕДАГОГАМI 

Мэта:

  • актывiзаваць дзейнасць педагогаў па авалоданні беларускай мовай,
  • садзейнiчаць пашырэнню вопыту калектыўнай работы;
  • замацоўваць уменне адбiраць патрэбную iнфармацыю з розных крынiц.

Хатняе заданне:

1. Вывучыць літаратуру па тэме.

2. Аб’яднацца ў дзве каманды, прыдумаць ім назву, падрыхтаваць прадстаўленне.

3. Падрыхтаваць наглядны матэрыял, дыдактычныя дапаможнікі для работы з дзецьмi па развiццi мовы (дыдактычныя гульні, народныя рухомыя гульні, лічылкі, фізкультхвілінкі і інш.).

4. Падрыхтаваць мiнi-сцэнку паводле беларускай казкi.

5. Зрабіць невялікі выраб дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. 

Ход гульні

Вядучы (В.). Пачынаем першую частку гульнi — прадстаўленне каманд.

Прадстаўленне каманд.

Назвы каманд, удзельнiкаў i капiтана прадстаўляюць самi ўдзельнiкi.

Тэарэтычная частка

«Адкажы на пытанне».

1. Пералiчыце задачы па развiццi мовы дзяцей дашкольнага ўзросту.

 Адказ: слоўнiкавая работа (разумець i называць словы), гукавая культура маўлення, фармiраванне граматычнага ладу маўлення, развiццё звязнага маўлення і маўленчых зносін.

2. Што мы разумеем пад развiццём мовы дзiцяцi?

Адказ: развiццё мовы — гэта творчы працэс, якi фармiруецца ў вынiку ўспрымання мовы дарослых, асабiстай моўнай актыўнасцi i элементарнага ўсведамлення з’яў языка i мовы.

3. Назавiце задачы слоўнiкавай работы. 

Адказ: пашырэнне, узбагачэнне, актывiзацыя слоўнiкавага запасу дзяцей.

4. Што ўключае ў сябе работа па фармiраванні граматычнага ладу маўлення дашкольнiкаў?

Адказ: работу над марфалогiяй (змяненне па родзе, лiку, склоне), лексiкай (утварэнне аднаго слова на базе іншага), сiнтаксiсам (будова простых і складаных сказаў).

5. Што такое дыялог?

Адказ: дыялог — гэта размо- ва дзвюх або некалькiх асоб на тэму, звязаную з якой-небудзь сiтуацыяй.

6. Што такое маналог?

Адказ: маналог — гэта маўленне адной асобы, якое накіравана да слухачоў.

Практычная частка.

1. Кожная каманда прэзентуе выраблены дапаможнік, тлумачыць, дзе i як ён можа выкарыстоўвацца, для якога ўзросту.

2. Каманды называюць прыказкі і прымаўкі на роднай мове па пэўнай тэме.

3. «У госці да казкі» (інсцэніроўка).

Кожная каманда паказвае мiнi- сцэнку паводле беларускай казкi.

Напрыканцы дзелавой гульнi ўдзельнiкi абменьваюцца падарункамi (вырабы дэкаратыўна- прыкладнога мастацтва).

ЛІТАРАТУРА: 1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі. — Мінск: НІА, 2012. 2. Дубініна, Д.М. Свет вакол мяне: вучэб.-метад. дапам. для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларус. мовай навучання / Д.М. Дубініна. — Мінск: НІА, 2006. 3. Дубінін, Д.У. Мая родная старон- ка / Д.У. Дубінін, Д.М. Дубініна. — Мінск, 2000. 4. Кукса, В.М. Колеры вясёлкі. Вучымся гаварыць па-беларуску / В.М. Кукса. — Мінск, 1998. 5. Рудзік, В.С. Планаванне работы па развіцці маўлення дашкольнікаў у вольны ад заняткаў час: дапаможнік для педагогаў устаноў, якія забяспеч- ваюць атрыманне дашк. адукацыі / В.С. Рудзік. — Мазыр: Белы Вецер,2005

http://praleska-red.by/content/xaxlova.pdf

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.